Aplikaci nelze spustit: Vypršel časový limit připojení. Časový limit vypršel při pokusu o zpracování potvrzení ověření pomocí metody handshake před přihlášením. Důvodem může být, že ověření pomocí metody handshake se nezdařilo nebo server nebyl schopen zaslat včas odpověď. Doba strávená pokusem o připojení k tomuto serveru byla: [Před přihlášením] inicializace=37; handshake=1731;